Ostrzenie łańcuchów

Dobrze naostrzony łańcuch od piły skrawa drewno równo i sprawnie. Podczas cięcia wydobywa się mniej pyłu, a praca przebiega szybko. Jeśli zauważyłeś spadek wydajności narzędzia, przynieś jego łańcuch do naszego sklepu. Pracownik w punkcie serwisowym naostrzy łańcuch i przygotuje go do skutecznej pracy.